Lidmaatschap

Beste klant,
Ons voedsel en de algemene handel daaromheen is steeds mondialer georganiseerd. We weten steeds minder waar ons voedsel vandaan komt, wie het heeft geproduceerd of bereid, wat er eigenlijk in zit en of we er een eerlijke prijs voor betalen. Het lijkt steeds meer om de verpakking te gaan, dan om de inhoud. Wij, de deelnemende winkeliers, de mensen die ons het eten en drinken goed laten smaken én de bedrijven die met initiatieven waarden toevoegen aan de Streekmarkt Hart van Grolle, willen door middel van de gekozen coöperatieve werkvorm een bijdrage leveren om dit te veranderen. Daar staan we voor en daar gaan we voor. We kunnen hieraan werken dankzij vele betrokken klanten, producenten, leveranciers en medewerkers. Om die reden willen we iedereen die zich bij de winkel betrokken voelt uitnodigen om klant-lid te worden van Hart van Grolle. Zo werken we gezamenlijk aan onze doelstelling. Goed voedsel vanuit het hart voor u geproduceerd en bereid.

Binnenkort meer over het klantlidmaatschap en de privileges die u daarvoor ontvangt.